Dansk fedmeforskning - Hvor er vi og hvor vil vi hen? : November 28 2011

Date(s): 
28/11-2011
Organizer(s): 
Institut for Sygdomsforebyggelse
Introduction: 

[MEDIEOMTALE]

Det er lykkedes at samle nogle af de mest kompetente fedmeforskere fra Danmark og udlandet til en kvalificeret debat om hvor vi fagligt set står i både behandling og forebyggelse af fedme og dens følgesygdomme, og perspektiverne heri for fremtiden.

 

Konferencen vil sætte fokus på nødvendigheden af at styrke den danske fedmeforskning, herunder at sikre den fortsatte udvikling af det tværvidenskabelige og nationale samarbejde, der i dag foregår i regi af DanORC, og også varetagelse af en række andre væsentlige samfundsopgaver på fedmeområdet. Som vi ser det, er der et tvingende behov for at styrke den faglige rådgivning af politikere samt offentlige og private institutioner med ansvar for dette felt. Samtidig vil DanORC kunne påtage sig opgaven at omsætte og formidle både ny og kendt viden til offentligheden og erhvervslivet.

 

Agenda: 

Program (PDF)

Kontaktinformation for oplægsholdere (PDF)

Delagerliste (PDF)

 9.40 - 10.00 

Registrering – Kaffe & te

 

10.00 - 10.05

Velkomst (PDF)

 

Vicedirektør Steen W Hansen, Bispebjerg Hospital

Ordstyrer: Professor Thorkild IA Sørensen, Leder af DanORC

 

10.05 - 10.20 

Fedme som politisk udfordring

 

Tidligere formand for Folketingets sundhedsudvalg og tidligere embedslæge, Preben Rudiengaard

10.20 - 10.30 

Dannelsen og videreførelse af strategiske forskningscentre   (PDF)

 

Formand Peter Olesen, Det Strategiske Forskningsråd

10.30 - 10.40 

Nutidens kroppe set i historisk perspektiv (PDF)

 

Professor Anne Løkke, Saxo-Instituttet

10.40 - 10.55 

Hvad ved vi om årsagerne til - og følgerne af fedme / Understanding the causes and consequences of obesity (PDF)

 

Professor David Allison, University of Alabama at Birmingham, US

 

Behandling af fedme: Status og perspektiver

Ordstyrer: Professor Bjørn Richelsen, Århus Universitet

 

10.55 - 11.10 

Den amerikanske strategi / The US position and strategy (PDF)

 

Professor Donna Ryan, the Pennington Biomedical Research Center, US

11.10 - 11.20 

Kost og medicin (PDF)

 

Professor Arne Astrup, Københavns Universitet

11.20 - 11.40 

Pause - Kaffe & te 

11.40 - 11.55 

Fedmekirurgi / Bariatric surgery 

 

Professor Lars Sjöström, Göteborg Universitet, Sverige

11.55 - 12.05 

Den danske strategi (PDF)

 

Professor Sten Madsbad, Hvidovre Hospital

12.05 - 12.35 

Debat med publikum 

 

Panel: David Allison, Donna Ryan, Arne Astrup, Lars Sjöström, Sten Madsbad, Thorkild IA Sørensen, & MF Flemming Møller Mortensen (S)

 

12.35 - 13.20 

Frokost – buffet

 

Forebyggelse af fedme: Status og perspektiver

Ordstyrer: Lektor Marianne Uhre Jakobsen, Aarhus Universitet

 

13.20 - 13.30 

Hvor står vi? (PDF)

 

Professor Berit L Heitmann, Institut for Sygdomsforebyggelse

13.30 - 13.40 

Fedtvævet og fedtcellerne (PDF)

 

Professor Karsten Kristiansen, Københavns Universitet

13.40 - 13.50 

Menneskets og bakteriernes gener 

 

Professor Oluf B Pedersen, Københavns Universitet

13.50 - 14.00 

Spiller generne sammen med hvad vi spiser / Do genes interplay with what we eat (PDF)

 

PostDoc Tanja Stocks, Institut for Sygdomsforebyggelse

 

14.00 - 14.20 

 

Pause - Kaffe & te 

 

14.20 - 14.30 

Økonomiske redskaber (PDF)

 

Seniorforsker Jørgen D Jensen, Københavns Universitet

14.30 - 14.45 

Samfundet / Society (PDF)

 

Professor Stanley Ulijaszek, University of Oxford, UK

14.45 - 15.15 

Debat med publikum 

 

Panel: David Allison, Berit L Heitmann, Karsten Kristiansen, Oluf Pedersen, Tanja Stocks, Jørgen D Jensen, Stanley Ulijaszek, Thorkild IA Sørensen & MF Flemming Møller Mortensen (S)

 

15.15 - 15.30 

DanORC og fremtiden (PDF)

 

Professor Thorkild IA Sørensen, Leder af DanORC

 

 15.30 -

Pressemøde

Ordstyrer: Professor Jørgen Jespersen, Syddansk Universitet

 

Venue: 

Fællessalen

Christiansborg

 

DANORC is supported by the
The Danish Council for Strategic Research
Institute of Preventive Medicine
Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57
2000 Frederiksberg
Denmark
Tel.: +45 38163025